XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska 25-26 sierpnia 2018 roku.

 

Patronat:

patronat

Organizatorzy:

organizatorzy

Współfinasowane z:

finansowane

Patronat medialny:

patronat medialny

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl