XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

XVI KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska 28-29 sierpnia 2021 roku.

 

 

Patronat:

patronat

Organizatorzy:

organizatorzy

organizatorzy

Współfinasowane z:

finansowane

Patronat medialny:

patronat medialny

 

nagrody

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl