Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

Kurs instruktorów jazdy konnej

Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki PIB Odrzechowa ogłasza rekrutację uczestników na

KURS DLA INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ JAZDA KONNA

organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

UWAGA !!!! Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne!!!

 

Terminy szkoleń

Miejsce szkolenia:

Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Instruktorzy

Forma szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Koszty szkolenia:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe oraz ubezpieczenie i inne koszty pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Termin zgłoszeń

• Rekrutacja do 04.07.2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie należy dostarczyć zgłoszenie na wypełnionym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

Szczegóły kursu:

Pierwszeństwo w naborze na kurs mają osoby posiadające co najmniej brązową odznakę PZJ lub dowolną klasę sportową. Osoby nie posiadające wyżej wymienionych uprawnień będą mogły uczestniczyć w kursie po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Termin egzaminu kwalifikacyjnego na kurs: Egzamin kwalifikacyjny odbywa się w pierwszym dniu trwania kursu tj.: 7 lipca, 14 lipca i 4 sierpnia

Adresaci:

Kandydaci na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna muszą spełniać następujące kryteria:

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Świadectwo kwalifikacyjne:

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Osoby wpisane na listę rekrutacyjną, nie posiadające legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna a uczestniczące w Kursie Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna organizowanym w dniach 23-27.04.2014 r. dostarczą po zakończonym kursie zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu. Egzamin/zaliczenie: - egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin/zaliczenie: -

egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Dodakowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”

Tel. 13 46 71 172 / 695 756 326

 

Program kursu:
Dzień 1, 07.07.2014r. od 12:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
12:00:13:00
 • Rejestracja uczestników
  /zebranie organizacyjne
13:30-15:30
 • Zajęcia jeździeckie (P)
16:00-18:00
 • Teoria i metodyka nauczania,(T)
18:30-20:00
 • Gry i zabawy (P)

 

Program kursu:
Dzień 2, 08.07.2014r. od 09:00 do 20:00 , (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:10:30
 • Nauka czyszczenia, siodłania,
  kiełzania konia,(P)
>11:00-13:00
 • Zajęcia jeździeckie (P)
14:00-15:30
 • Hodowla, pielęgnacja i żywienie
  konia,(T)
15:30-16:30
 • Teoria i metodyka jazdy konnej(T)
17:00-18:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)
19:00-20:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)

 

Program kursu:
Dzień 3, 09.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)
11:30-13:00
 • Psychologia konia(T)
14:00-15:30
 • Metodyka nauczania jeździectwa,(P)
15:30-16:30
 • Lonżowanie młodego konia (P)
17:00-18:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)
19:00-20:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)

 

Program kursu:
Dzień 4, 10.07.2014r. od 09:00 do 19:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zajęcia jeździeckie(P)
11:30-13:00
 • Nauka lonżowanie jeźdźca
  /ćwiczenia usprawniające do jazdy(P)
14:00-19:00
 • Weterynaria

 

Program kursu:
Dzień 5, 11.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
11:30-13:00
 • Teoria i metodyka skoków (T)
14:00-15:30
 • Historia jeździectwa(T)
15:30-16:30
 • Metodyka instruktażu(T)
17:00-18:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
19:00-20:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)

 

Program kursu:
Dzień 6, 12.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
11:30-13:00
 • Teoria i metodyka skoków (T)
14:00-15:30
 • Organizacja imprez jeździeckich (T)
15:30-16:30
 • Teoria i metodyka skoków (T)
17:00-18:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
19:00-20:00
 • Zajęcia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)

 

Program kursu:
Dzień 7, 13.07.2014r. od 09:00 do 16:00
9:00:11:00
 • Przepisy jeździeckie(T)
11:00-13:00
 • Egzamin teoretyczny

 

Podsumowanie kursów

Centrum Turystyki Konno – Taborowej bogatsze o nowych instruktorów rekreacji ruchowej

W okresie wakacyjnym 2014 r. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa zrealizował w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Jazda Konna.

Kurs odbył się w 3 terminach:

Łącznie w kursie wzięło udział 38 osób.

Szkolenie miało charakter teoretyczno- praktyczny. Uczestnicy kursu zostali wyposażeni w wiedzę przez dyplomowanych instruktorów (Alicja Mielcarek, Waldemar Kalinowski, Jacek Wodyński) z zakresu metod prowadzenia jazdy konnej, lonżowania, czyszczenia, siodłania i kiełzania młodego konia i inne, a także zdobyli umiejętności jeździeckie, które w przyszłości pozwolą im na fachowe i bezpieczne prowadzenie nauki jazdy konnej.

Warunkiem uzyskania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna było pozytywne zaliczenie egzaminu z teorii i praktyki. Z uwagi na fakt, iż firma prowadząca zajęcia zadbała o wybitnych fachowców z danej dziedziny, wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zakończyli szkolenie.

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki osobom posiadającym uprawnienia instruktorskie, Centrum Turystyki Konno – Taborowej będzie się rozwijało a nowych klientów i pasjonatów jazdy konnej z roku na rok będzie przybywało.

Galeria

KURS Instruktorów Rekreacji Ruchowej
ze specjalnością Jazda Konna

 • of

Dokumenty do pobrania

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl