Ranczo w Dolinie

RANCZO
na Polanach Surowicznych


remont generalny Pieca chlebowego - lipiec-czerwiec 2014r

fot.: M. Kościelny - lipiec 2014r


Piec powsta? w 2004 roku. w ciagu 10 lat s?u?by straci? "troch?" na wygl?dzie i u?ywalno?ci. W koń cu s?u?y? jako smietnik. Postanowi?em go naprawi?. Pomog?a mi po raz kolejny niezawodna Karolina dowo??c brakuj?cy materia? ze sk?adu budowlanego i zalatwi?a dowóz brakuj?cych kamieni znad Wisłoka.

Odbudowa pieca chlebowego na Polanach
Surowicznych

  • of

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl