XVi POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
Pokaz RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska 26-28 SIERPNIA 2016 r.

loga organizatorów

Zaproszenie dla wystawcÓw 

 

Zaproszenie Firm, Instytucji i wystawcÓw  

UWAGA! 22.07.2016 - nowa informacja dla firm i sponsorów >>>>

Już po raz szesnasty w dniach 26-28 sierpnia bieżącego roku odbędzie się impreza „Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”, która będzie częścią XXI Kongresu Światowej Federacji Hodowców  Bydła Simentalskiego. Oprócz gości z Polski spodziewamy się, że obecni na Rudawce będą przedstawiciele hodowców bydła simentalskiego z całego świata.

W ramach imprezy odbędą się: Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego, Regionalny Czempionat Konia Huculskiego i Krajowa Wystawa Ras Rodzimych.

Organizatorami imprezy są: Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, Instytut Zootechniki PIB Kraków oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.,.

Dotychczasowe edycje tej imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu licznych firm, organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Zapraszamy serdecznie do zaprezentowania swojej Firmy/Instytucji. Jeżeli zdecydują się Państwo na to prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesłanie na adres organizatora. Wdzięczni będziemy jeżeli Państwa Firma/Instytucja zechciałaby zadeklarować kwotę wyższą niż wynika to ze stawek zawartych w zgłoszeniu. Firmy takie potraktowane będą jak sponsorzy wystawy.

Środki na imprezę gromadzone będą na podanym poniżej koncie bankowym:
PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007.
Odpowiedź na powyższe pismo prosimy kierować (do dnia 19.08.2016 r.) na adres:
Komitet Organizacyjny Imprezy „XVI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
tel. 13/4671172, fax. 13/4671515
e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

UWAGA dla firm i sponsorÓw

Ustala się opłaty dodatkowe w wysokości:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

 

Regulamin UCZESTNICTWA

 

Organizatorzy:

Lokalizacja:

Dni i godziny otwarcia wystawy: 27 - 28. 08. 2016 r. (sobota - niedziela) godz. 8:00 - 18:00

I. Zasady uczestnictwa:

II. Warunki płatności:

III. Postanowienia końcowe:

IV. Wystawca zobowiązany jest do:

utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl  oraz w siedzibie organizatora.

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl