XViII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

"100 lat Polskiej hodowli zwierzĄt gospodarskich w Karpatach"

KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
Krajowa WystAwa Ras Rodzimych
Rudawka Rymanowska 24-26 SIERPNIA 2018 r.

loga organizatorów

Zaproszenie dla wystawcÓw 

Odrzechowa, dnia 10.05.2018 r.

Już po raz osiemnasty w dniach 24-26 sierpnia bieżącego roku odbędzie się impreza „Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

W ramach imprezy odbędą się:

Organizatorami imprezy są:


Dotychczasowe edycje tej imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu licznych firm, organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Zapraszamy serdecznie do zaprezentowania swojej Firmy/Instytucji. Jeżeli zdecydują się Państwo na to prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesłanie na adres organizatora. Wdzięczni będziemy jeżeli Państwa Firma/Instytucja zechciałaby zadeklarować kwotę wyższą niż wynika to ze stawek zawartych w zgłoszeniu. Firmy takie potraktowane będą jak sponsorzy wystawy.
Środki na imprezę gromadzone będą na podanym poniżej koncie bankowym:
PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007.

Odpowiedź na powyższe pismo prosimy kierować (do dnia 17.08.2018 r.) na adres:

Komitet Organizacyjny Imprezy „XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

tel. 13/4671172, fax. 13/4671515
e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

 

 

Regulamin UCZESTNICTWA

Ogólne Warunki uczestnictwa
 w „XVIII POŻEGNANIU WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ”

Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Instytut Zootechniki PIB Kraków

Lokalizacja: tereny wystawowe  w Rudawce Rymanowskiej

Dni i godziny otwarcia wystawy: 24 - 26. 08. 2018 r. (sobota - niedziela) godz.  800 - 1800

I. Zasady uczestnictwa:

PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007
z dopiskiem „XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”

II. Warunki płatności:

III. Postanowienia końcowe:

IV. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl  oraz w siedzibie organizatora.

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl