WYSTAWA RAS RODZIMYCH - Rudawka Rymanowska 2013

KRAJOWA WYSTAWA RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska
27-28 sierpnia 2016

Organizator:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Głównym celem hodowli zachowawczej ras rodzimych jest utrzymanie Zmienności genetycznej na odpowiednim poziomie - utrzymanie i zachowanie specyficznych cech danej rasy. Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz organizacje hodowlane m.in. dawna Centralna Stacja Hodowli Zwierząt we Warszawie, obecne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz inne związki hodowlane a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maja długą tradycję w działaniu na rzecz ochrony zasobów genetycznych, których większość umieszczono na liście światowych zasobów. W kraju są utrzymywane jako zasoby genetyczne m.in.

 

Wykaz zwierząt na Krajowej Wystawie Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 27-28 sierpnia 2016 roku.

krowy

owce

kozy

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl