Miejsce
po cerkwi
i Cmentarzyk
przycerkiewny
na Tarnawcefot. M. Kościelny

2003r

Resztki fundamentów ołtarza

Stare lipy rpsnące w szpalerze okalają cerkiew

nagrobki

nagrobki

Widok z drogi do Wisłoczka

Cmentarz
przycerkiewny
na Tarnawce

Między tymi lipami stała kiedyś cerkiewka

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl