Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA

Projekty Regionalne i Unijne

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. realizuje jako współpartner kilka projektów unijnych czy regionalnych:

 

WspÓŁpraca z AgroLigĄ 2020

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w realizacji operacji pn. Najlepszy Rolnik i PrzedsiĘbiorca na Podkarpaciu w konkursie  "AgroLiga 2020" (pażdziernik 2020) >>>>>

 

Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

od października 2013r - do grudnia 2014r

szczegóły w zakładkach >>>>>

Cykl dwudniowych szkoleŃ realizowanych w ramach projektu

 

Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000  w Beskidzie Niskim wraz z edukacjĄ ekologicznĄ

od maja do września 2013 roku

szczegóły w zakładkach >>>>>

 

 

"Utworzenie Polsko-UkraiŃskiego Centrum Hodowli
i Promocji Konia Huculskiego"

w ramach programu "WspÓŁpracy Transgranicznej Polska-BiaŁoruŚ-Ukraina 2007-2013"

od czerwca 2013 r

szczegóły w zakładkach >>>>>

 

 

BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY ZARSZYN

Rospoczęcie budowy 17.10.2010 - zakończenie listopad 2014

szczegóły w zakładkach >>>>>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl