ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"

na wykonanie zadania:

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW
W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRANSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Data ogłoszenia 1. kwiecień 2013. ZNAK SPRAWY ZP/1/04/2013

Termin składania ofert:

19.04.2013 roku, godz. 10.00.

Termin wykonania zamówienia

do 30.06.2014 roku.

Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w Programie Funkcjonalne-Użytkowym. SIWZ oraz PFU dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.(dok)

Powody unieważnienia postępowania.

Zamawiający może odstąpić od przetargu w przypadku

Wersja powyższego ogłoszenia do druku >>>>>

 

30 kwietnia 2013r

OGŁOSZENIE W SPRAWIE

Wyboru oferty
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"

na wykonanie zadania pn.:

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW
W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRANSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Komisja przetargowa wybrała ofertę konsorcjum firm H. Cegielski Poznań S.A., Pol-Dróg Drawsko pomorskie S.A. Better Energy sp. z o.oo z Wrocławia. Szczegóły pismo w tej sprawie (pdf)

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl