Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

Og?asza dnia 11 czerwca 2013 r.
przetarg nieograniczony
na

"Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:107235 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 r..

 

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja obiektów w Zakładzie Doświadczalnym w Odrzechowej wraz z dostosowaniem do prowadzenia szkoleń":

- Remont stajni w Odrzechowej i Rudawce Rymanowskiej
- Remont pomieszczeń biurowo - dydaktycznych w Rudawce Rymanowskiej
- Remont infrastruktury (wybiegi, ogrodzenia)

"Zorganizowanie w oparciu o naturalne użytki zielone oraz tereny zakrzaczone (Zwoje i Polany Surowiczne), bezstajennej, hodowli koni huculskich na wzór hodowli prowadzonej w górach huculszczyzny przez górali huculskich"
- Zawoje, ogrodzenie 111ha dla klaczy z źrebiętami
- Polany, ogrodzenie 40ha dla młodych ogierów (szczegóły w dokumencie Ogłoszenie o przetargu)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o przetargu: (.doc)

Szczegółowy opis (.doc)

 

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
ogłasza dnia 2 liopca 2013r zakończenie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" i wybór oferenta

Wybrano ofertę nr IV firmę FHPU JANOSIK IMPORT-EXPORT z Męciny

Szczególy w Piśmie >>>>>>

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów:
Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Naukowo-Produkcyjna Asocjacja "Plemkonecentr" w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl