Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

logo projektu

Ogłasza przetarg nieograniczony

na

Dostawa przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach projektu pn.:
"Utworzenie Polsko - Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia 260424- 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 r..

Termin ogłoszenia przetargu

04 lipca 2013 r

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 20 szt boksów zewnętrznych przenośnych tzw. mobilnych dla koni o wymiarach 3,0mx4,0m i wysokości 2,1m. Każdy boks lub para albo zespół boksów winien być zadaszony plandekę mocowaną do przęseł dachu za pomocą poprzeczek. Dostawa i montaż w miejscowości Rudawka Rymanowska, woj. Podkarpackie.

Rodzaj zamówienia

dostawa

Termin dostawy

do 20 sierpnia 2013r

Przetarg zakończono wyborem oferenta. Komisja przetargowa dnia 22.lipca 2013 roku wybrała Firmę EUROHUT Sp. z o.o. z Katowic.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie przetargu (.pdf)

SIWZ (.pdf)

Wynik Przetargu (.pdf)

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów:
Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Naukowo-Produkcyjna Asocjacja "Plemkonecentr" w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl