I Regionalna Wystawa BydŁa Simentalskiego Rudawka Rymanowska
27-29 sierpnia 2004 r

 

fotografie udostępnione przez Agencję Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie

Organizatorzy:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Odrzechowa,
Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
KCHZ O/Lubelski, Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowano Regionalną Wystawę Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej jako jedną z atrakcji imprezy plenerowej 'Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim. Wystawa zgromadziła najlepszych hodowców bydła simentalskiego, którzy pomimo poważnych problemów, jakie przeżywa sektor rolniczy prezentują efekty swojej pracy hodowlanej. Można było tu zobaczyć nie tylko zwierzęta o wysokiej wydajności mleka, ale również piękne pokrojowo. Wystawa była nie tylko miejscem rywalizacji o tytuł championa, lecz również stwarzała możliwość porównania własnych osiągnięć rolników w pracach hodowlanych w swoich stadach, jak również wymiany doświadczeń zdobytych przez szereg lat. Hodowcy zazwyczaj patrzą fachowym okiem ,porównując poszczególne zwierzęta typując swoich faworytów do nagród. Na tegoroczną Wystawę Bydła Simentalskiego zgłosiło swój udział 22 Wystawców bydła prezentując 38 krów.

REGULAMIN OCENY BYDŁA ORAZ NAGRADZANIA HODOWCÓW
NA REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
W DNIACH 27 - 29 SIERPNIA 2004 r.

§ 1

Na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zwanej dalej 'Wystawą' może być prezentowane bydło pochodzące ze wszystkich sektorów gospodarki rolnej, w tym również przeznaczone na sprzedaż.

§ 2

Eksponowane na Wystawie bydło musi być zdrowe i posiadać aktualne świadectwa zdrowia, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na Wystawie będzie prezentowana stawka buhajków opasowych po krajowych buhajach testowych.

§ 3

§ 4

WYMAGANIA DOPUSZCZENIA DO WYSTAWY I ZASADY OCENY BYDŁA SIMENTALSKIEGO

Na Wystawie może być prezentowane:

Suma wydajności (tłuszcz + białko w kg) dla rasy simentalskiej

 

Kryteria oceny bydła
ocena punktacja
niedostateczna 50-64 punkty
słaba 65-69 punktów
dostateczna 70-74 punkty
dość dobra 75-79 punktów
dobra 80-84 punkty
bardzo dobra 85-89 punktów
doskonała 90 i więcej punktów

Rasa simentalska (waga cechy w ocenie bydła)

§ 5

WYBÓR CZEMPIONÓW

§ 6

KOMISJA OCENY

Po zakończeniu oceny wszystkich wystawianych zwierząt, przewodniczący Komisji wraz z sędzią i asystentem ustalają kolejność lokat i przyznają nagrody indywidualne:

§ 7

Po zakończeniu oceny i wyborze wyróżnionych zwierząt Komisja sporządza i podpisuje protokół, który zawiera:

§ 8

NAGRODY

Hodowcy nagrodzonych zwierząt otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną, której wysokość określona zostanie w protokole.

Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

SKOROWIDZ WYSTAWCÓW

R - sztuki rezerwowe

I GRUPA - KROWY PIERWIASTKI
WYSTAWCA ADRES NUMER KAT.
Skorupa Jan Hoszów 36 1
Jakubowski Zdzisław Nadolany 100 2
ZD. I Z Sp. z o.o. Odrzechowa 3
ZD.I.Z Sp. z o.o. Gosp. Pastwiska 4
HZBSim. Sp. z o.o Pakoszówka 5
Prorok Władysław Trześniów 29 6
Władyka Ryszard Wzdów 206 7
R.S.P Wisłoczek 8
HZBSim. Spółka z o.o Pakoszówka 9 R
ZD.I.Z Spółka z o.o Gosp. Pastwiska 10 R
II GRUPA - KROWY w II laktacji
WYSTAWCA ADRES NUMER KAT.
Żarow Krystyna Bandrów 51 11
Gac Zbigniew Nadolany-Wygnanka 12
Jakubowski Zdzisław Nadolany 100 13
Czapla Stanisław Nagórzany 33 14
ZD. I Z Sp. z o.o. Odrzechowa 15
ZD. I.Z. Sp. z o.o.o Gosp. Pastwiska 16
H.Z.B.Sim. Sp. z o.o. Pakoszówka 17
Folwarczny Władysław Puławy 12 18
ZD.I.Z. Sp. z o.o. Odrzechowa 19 R
ZD.I.Z. Sp. z o.o. Gosp. Pastwiska 20 R
H.Z.B.Sim. Sp. z o.o. Pakoszówka 21 R, 22 R
III GRUPA - KROWY w III laktacji
WYSTAWCA ADRES NUMER KAT.
Żarow Krystyna Bandrów 51 23
Chowaniec Tadeusz Długie 22 24
Buczek Marian Nowosielce 199 25
ZD IZ Sp. z o.o. Odrzechowa 26
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 27
Tylka Jan Tokarnia 32 28
Langos Janina Wróblik Królewski 7 29
Nóżka Piotr Żłobek 23 30
ZD IZ Sp. z o.o. Odrzechowa 31
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 32 R
Nóżka Piotr Żłobek 23 33 R
ZD IZ Sp. z o.o. Gosp. Pastwiska 34 R
Folwarczny Władysław Puławy 12 35 R
IV GRUPA - KROWY w IV laktacji
WYSTAWCA ADRES NUMER KAT.
Żarow Krystyna Bandrów 51 36
Knurek Łukasz Besko ul Ogrodowa 8 37
Dutka Maria Jałowe 19 A 38
Czapla Stanisław Nagórzany 33 39
ZD.IŻ. Sp. z o.o. Odrzechowa 40
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 41
R.S.P. Puławy 42
Władyka Ryszard Wzdów 206 43
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 44 R, 45 R
V GRUPA - KROWY w V i dalszej laktacji
WYSTAWCA ADRES NUMER KAT.
Skorupa Jan Hoszów 36 46
Jakubowski Zdzisław Nadolany 100 47
ZD.I.Z. Spółka z o.o. Odrzechowa 48
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 49, 50
Folwarczny Władysław Puławy 12 51
Śmietana Romuald Wzdów 256 52
Sagan Tomasz Wróblik Szl. 8 53
Skorupa Jan Hoszów 36 54 R
Jakubowski Zdzisław Nadolany 100 55 R
Folwarczny Władysław Puławy 12 56 R
HZBSim. Sp. z o.o. Pakoszówka 57 R, 58 R

Powrót

 

prezentacjaprezntacja krów
oceniane krowyprezentacja krów

 

Wyniki:

W Regionalnej Wystawie Bydła Simentalskiego ogółem oceniono 38 sztuk.

W grupie krowy pierwiastki wśród 7 sztuk czempionką została Bianka-6 (nr kat 10R) własności ZD IZ PIB Odrzechowa

Nr kat. 10 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: BIANKA 6

Nr rej: PL005001339715 G

Data ur. 2001.04.11

Hodowca: Z.D.DOŚ.INS.ZOOT. Spółka z.o.o. Gosp. Pastwiska

Właściciel: Z.D.DOŚ.INS.ZOOT. Spółka z.o.o. Gosp. Pastwiska

M. BIANKA 5 5001-33777-3 RWW

O. PARTNER 5041-64108-3 G

MM. BIANKA 1 5001-33701-8 RWŻ

MO. LUNA 0037-48864-5 G

OM. PASTA 0609-00055-4 obca

OO. POSTNER 0609-00505-9 obca

II L.Wyd.max(Matki.)-01- 305 - 6741 kg ml, 318 kg tł, 4,72 % tł, 227 kg bł, 3,37% bł

 

W grupie - krowy w drugiej laktacji wśród 8 sztuk czempionką została Sójka-2 (nr kat 19R) własności ZD IZ PIB Odrzechowa

Nr kat. 19 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: SÓJKA 2

Nr rej: PL005001338299 WST

Data ur. 1999.02.26

Hodowca: Z.D. INSTYTUTU ZOOT.SPÓŁKA z o.o ODRZECHOWA

Właściciel: Z.D. INSTUTU ZOOT.SPÓŁKA z o.o ODRZECHOWA

M . SÓJKA 1 0037-58718-0 W/RWW

O . POSTNER 0609-00505-9 obca

MM . SÓJKA 0037-57888-0 -

MO . GUNDI 7303673 obca

OM . GABARYT 0602-23705-3 G

OO. POSTILLION DE-20464 obca

II L.Wyd. max03(własna.) 305 -6831 kg ml, 267 kg tł, 3,91 % tł, 238 kg bł, 3,48 % bł

 

w grupie - krowy w trzeciej laktacji wśród 8 sztuk czempionką została Kolumbia-6 (nr kat. 31R) własnosci ZD IZ PIB Odrzechowa

Nr kat. 31 R

Rasa: SM 100%

Nazwa: KOLUMBIA 6

Nr rej: PL 005001340032

Data ur . 1999.04.03

Hodowca: Z-D.DOŚ.INS.ZOOT.SP. ODRZECHOWA

Właściciel: Z-D.DOŚ.INS.ZOOT.SP. ODRZECHOWA

M . KOLUMBIA 1 5001-12791-6 RWŻ

O . HEXON 0609-00155-8 obca

MM . KOLUMBIA 0037-55598-9 -

MO. GRETEL H-9796805 obca

OM . MRUK 0601-80485-3 G

OO. HEXER 0609-00135-8 obca

II L.max(Własna)03-305-4838 kg ml, 215 kg tł, 4,45 % tł, 170 kg bł, 3,52 % bł

 

w grupie - krowy w IV laktacji wśród 7 sztuk czempionką została Leni (nr kat 44R) pana Macieja Uznańskiego z Pakoszówki

Nr kat. 44 R

Rasa: SIM 100%

Nazwa: LENI ET

Nr rej: PL005001341626 RWW

Data ur . 1998.02.12

Hodowca: HZBSim. SPÓŁKA z o.o. PAKOSZÓWKA

Właściciel: UZNAŃSKI MACIEJ - HZBSim. SPÓŁKA z o.o. PAKOSZÓWKA

M . LENI 3 0037-56456-4 RWW

O . POSTNER 0609-00505-9 obca

MM . LENI 0037-53694-3 RWW

MO. GUNDI 7303673 obca

OM . LOS 0604-87795-4 G

OO. POSTILLION DE-20464 obca

I Lmax (własna) 00-305-5176 kg ml, 212 kg tł, 4,10 % tł, 172 kg bł, 3,33% bł

 

W grupie - krowy w V i dalszej laktacji wśród 8 sztukczempionką została Zajda (nr kat. 47) własności pana Zdzisława Jakubowskiego.

Nr kat. 47

Rasa: SM 100%

Nazwa: Z A J D A

Nr rej: PL005051429664

Data ur. 1998.02.01

Hodowca: JAKUBOWSKI ZDZISŁAW NADOLANY 100

Właściciel: JAKUBOWSKI ZDZISŁAW NADOLANY 100 / HPI /

M . ZACHARA 5001-35970-6 G

O . MINDAJ 0607-00715-0 G

MM . ZORKA 0037-53645-6 G

MO. BUSCHI 0037-31596-5 RWŻ

OM . MORAT 0604-14405-4 G

OO. MORWELL 0609-00045-9 obca

IV Lmax.(własna) 03-305-7607 kg ml, 405 kg tł, 5,33 % tł, 266 kg bł, 3,50 % bł

 

Krowa ZAJDA uzyskaŁa teŻ tytuŁ SUPERCZEMPIONA

Powrót

puchar


Uroczystości, oficjalne osobistości i wręczanie symbolicznych nagród to 'ludzka' część tego rodzaju imprez.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl