VI Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego
Rudawka Rymanowska 28-29 sierpIEŃ 2010

Organizatorzy:

Wystawa była zorganizowana po raz szósty w ramach imprezy plenerowej Pożegnanie Lata z Koniem Huculskim, a odpowiada za nią Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.

W wystawie udział wzieło 46 hodowców, w tym również hodowcy z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.
Hodowcy zaprezentowali 58 krów i jałówek oraz 10 cieliczek po buhajach z programu hodowlanego Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem.

Zaszczytem dla organizatorów był fakt, że sędzią głównym był Prezydent Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego - organizacji zrzeszającej ponad 20 krajów europejskiej - Pan Josef Kučera, a jego asystentem był Paweł Kral przedstawiciel czeskiej hodowli bydła.

Zwierzęta oceniane były w sześciu grupach wiekowych. W każdej grupie sędzia wybierał czempiona i wiceczempiona grupy, a spośród czempionów wybierany był super czempion wystawy.

SzczegÓŁowe wyniki

Nazwa i numer zwierzęcia, Tytuł, Wystawca, nr kat /fot

Jałowice 12-18 m-cy, oceniano 14 sztuk

Halinka PL005192552469, Czempion, Ryszard Wojtuch, Stary Lubliniec

Moda PL0052045212769, Wice-czempion, Sylwester Prugar, Trześniów

 

Jałowice cielne, oceniano 16 sztuk

Chałwa PL0051723131259, Czempion, Grzegorz Władyka, Wzdów

nr kat. 18

Lola PL 0052161237109, Wice-czempion, Bronisław Dziaduch, Maćkowice

 

Krowy pierwiastki, oceniano 23 sztuki

Wrona 4 PL005139800941, Czempion, ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Alga PL005215340507, Wice-czempion, Jerzey Mroczek, Nowotaniec

 

Krowy w II laktacji, oceniano 12sztuk

Sama PL0051417625729, Czempion, 'Agromarina' Sp. z o.o., Kulczyn, lubelskie

Hesia PL0051535198509, Wice-czempion, Józef Międlarz, Hostynne

 

Krowy w III do V laktacji, oceniano 18 sztuk

Kejt PL005041240408, Czempion, Jan Wrona, Brzegi Dolne

Jadzia PL005096117175, Wice-czempion, Zbigniew Gaca, Nadolany

 

Krowy w VI i starszej laktacji

Bauxi PL0050117282719, Czempion, Jerzy Stączek, Jaćmierz

Kolumbia 6 PL005001340032, Wice-czempion, ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

 

Z sześciu czempionek superczempionem wystawy sędzia Pan Josef Kučera wybrał krowę Wrona 4 hodowli i własności Zakładu IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Krowa ta urodziła się 25.12.2006 r., matką jest Wrona 1 a ojcem Remik również hodowli Zakładu IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Za I laktację krowa dała 5490 kg mleka, o zawartości tłuszczu 4,14 i białka 3,32. Krowa ta oprócz cech mlecznych posiada bardzo dobre cechy mięsne i prezentuje kombinowany typ użytkowy.

Superczempion Wystawy

SUPERCZEMPION
VI Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego Rudawka 2010

krowa WRONA 4 PL005139800941
wŁaŚciciel i hodowca: IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

Zdjęcia na stronie: A i M Miejscy

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl