XI Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej

XI Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego
Rudawka Rymanowska 29-30 sierpIEŃ 2015

Organizatorzy:

Na tegorocznej Krajowej Wystawie w Rudawce Rymanowskiej 48 hodowców z kilku województw kraju zaprezentowało 59 sztuk bydła simentalskiego.

Komisarz wystawy:

Sędziowie:

Bydło simentalskie oceniane było w ośmiu grupach wiekowych (w czterech jałówki i w czterech krowy). W każdej grupie sędzia wybierzeczempiona i I i II Wice-czempiona grupy, a spośród czempionów wybierany będzie super czempion wystawy.

SzczegÓŁowe wyniki

Nazwa i numer zwierzęcia, Tytuł, Wystawca, nr kat /fot

jaŁowice mŁodsze ur. w okresie 29.05.2014 do 31.08. 2014

OTELLO PL005388480321, Czempion, SK PĘPOWO SP ZOO

ALA PL005379496652, Wice-czempion, GR JUCHA BOGUSŁAW RADOSZYCE

ROZALIA PL005404001813, Wice-czempion, GR SAGAN TOMASZ WRÓBLIK SZLACHECKI

 

jaŁowice mŁodsze ur. w okresie 29.02.2014 do 28.05.2014

WAIKIKI PL005265207300, Czempion, Superczempion, GR WIĘCŁAW JANUSZ KLUCZEWO

KLE PL005291187508, Wice-czempion, DUZIAK MIROSŁAW DUB

BRITA PL005252658825, Wice-czempion, GR ŻARÓW KRYSTYNA BANDRÓW NARODOWY

 

jaŁowice starsze ur. w okresie 29.10.2013 do 28.02.2014

FULLA PL005301179226, Czempion, GR WIĘCŁAW ZENON ARCELIN

SAWANNA PL005303274455, Wice-czempion, MARKOWICZ RYSZARD KOSINA

BIRZL PL005269402541, Wice-czempion, SK PĘPOWO SP ZOO

 

jaŁowice starsze ur. w okresie 29.06.2013 do 28.10.2013

SABA PL005280857719, Czempion, GR MARZEC WITOLD POBIEDNO

GAPA PL005242625011, Wice-czempion, MIĘDLARZ JÓZEF HOSTYNNE

JANA PL005269401957, Wice-czempion, SK PĘPOWO SP ZOO

 

krowy w I laktacji

CINDY PL005246114993, Czempion, SK PĘPOWO SP ZOO

NINA PL005248122842, Wice-czempion, DUZIAK MIROSŁAW DUB

SZYBKA PL005287608802, Wice-czempion, GR WAIS ANDRZEJ KLIMKÓWKA

 

krowy w II laktacji

CZARKA 4B/1 PL005307286041, Czempion, ZDIZ PIB ODRZECHOWA SP ZOO

RYBKA PL005233857582, Wice-czempion, GR CZAPLA GENOWEFA NAGÓRZANY

 

Krowy w III do V laktacji

LENKA PL005201091840, Czempion, Superczempion, GR SOLECKA HALINA NADOLANY

JOLKA PL005251469378, Wice-czempion, GR ZIEMIAŃSKI MICHAŁ TRZESNIÓW

RAMA PL005186441821, Wice-czempion, WALCZAK RYSZARD JASIENICA ROSIELNA

 

krowy seniorki (laktacja VI i starsze)

BRYDZIA PL005096191984, Czempion, GR ŻARÓW KRYSTYNA BANDRÓW NARODOWY

KANIA PL005208033027, Wice-czempion, GR WRONA JAN BRZEGI DOLNE

BORUTA PL005095440311, Wice-czempion, ZDIZ PIB ODRZECHOWA SP ZOO

 

(wśród jałówek)
SUPERCZEMPION
XI Krajowej Wystawy BydŁa SImentalskiego Rudawka 2015

WAIKIKI PL005265207300
wŁaŚciciel i hodowca: GR Janusz WiĘcŁaw Kluczewo

(wśród krów)
SUPERCZEMPION
XI Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego Rudawka 2015

LENKA PL005201091840
wŁaŚciciel i hodowca: GR Halina Solecka Nadolany

 

POPULACJA BYDŁA RASY SIMENTALSKIEJ WCIĄŻ SIĘ ZWIĘKSZA

Wystawy zwierząt gospodarskich jako czynniki wspierające realizację programów hodowlanych użytkowanych ras bydła są okazją do pokazania efektów pracy hodowców - rolników oraz organizacji hodowlanych.

Krajowe pogłowie bydła wg GUS (Xli 2014 rok) wynosiło ok. 4,6 min sztuk, w tym krów mlecznych 2248 tyś. oraz ok. 130 tyś. krów ras mięsnych i ich krzyżówek z rasami mlecznymi. W 2014 roku pod oceną wartości użytkowej bydła w kraju było w 20 704 oborach 733 241 krów (32,6%) przy średniej obsadzie stada 35,4 sztuki o przeciętnej wydajności rocznej 7582 kg mleka, 4,08% tłuszczu i 3.36% białka.

W woj. Podkarpackim w 2014 wśród ok. 93 tyś. sztuk bydła różnych ras, (w tym ok. 68 tyś. krów), a pod kontrolą użytkowości mlecznej w 333 oborach roku było 6 855 krów o średniej rocznej wy­dajności 6016 kg mleka, 4,12% tłuszczu i 3,38% białka, przy średniej obsadzie stada w oborze 20,6 sztuki.

Dla poszczególnych ras wydajność kształtowała się następująco:

 1. phf odm. cb          - 7096 kg, 4,08% tłuszczu, 3,33% białka
 2. phf odm. czb        - 6157 kg, 4,22% tłuszczu, 3,37% białka
 3. simentalska          - 5466 kg, 4,11% tłuszczy. 3,42% białka
 4. polska czerwona* - 3949 kg, 4,59% tłuszczu, 3,70% białka
 5. polska czarno-biała*      - 5280 kg, 4,09% tłuszczu, 3,36% białka
 6. polska czcrwono-biała* - 5039 kg, 4,25% tłuszczu, 3,27% biafka
 7. białogrzbiety*      - 7113 kg, 3,99 % tłuszczu, 3.13% białka
  *rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych.

Bydło rasy simental -- to niewielka populacja stanowiąca około 1,5% ogółu ocenianych krów w kraju (ok. 50 tyś. krów), ale już 33,5% ocenianych krów tej rasy znajduje się na Podkarpaciu, a 53% ocenianych krów \v woj. podkarpac­kim stanowią simentale.

Wydajność mleczna krów simentalskich w 2014 r.

 

Obory

Przeciętna liczba krów ocielonych

Mlekokg

Tluscz  %

Białko%

Kraj

2038

10768

6030

4,12

3,46

Woj. podkarp.

263

3605

5466

4,11

3;42

RO Parznicw

1391

6834

5757

4,12

3.44

RO Poznań

267

1459

7198

4.18

3,55

RO Bydgoszcz

380

2475

6097

4,08

3.45

Wg dostępnych materiałów (Trela J. 2015), populację krów simentalskich pod kontrolą użytkowości mlecznej można podzielić na dwie części:

 1. pierwsza - krowy z hodowli krajowej: 6613 sztuk (61,4%) o rocznej wy­
  dajności 5757 kg mleka, 4,12% tłuszczu i 3,44% białka
 2. druga - krowy z populacji importowanej: 4155 sztuk (38.6%) o rocznej
  wydajności 6484 kg mleka, 4,08% tłuszczu i 3.51% białka

Wydajności mleczne wybranych obór uzyskane w 2014 roku:

Hodowca

Przeciętna liczba sztuk

Mleko

Tłuszcz %

Białko %

Puchalski A.- Nagórki,Kuj. -Pomorskie

8.5

10550

4.10

3,34

Slączek J. - Jaśmierz, Podkarpackie

51,6

8063

3,9!

3,49

Wrona J. - Brzegi D., Podkarpackie

15,4

7857

3,93

3,32

Żarów K.. - Bandrów N".. Podkarpackie

20,6

7839

4,07

3.65

Mroczka J. - Kowotaniec. Podkarpackie

16.0

7343

4.19

3,71

RSP- Wisłoczek- Podkarpackie

151.0

6414

4.44

3,50

ZD IZ P!B - Odrzechowa gosp. Pastwiska

113.0

6133

4,04

3.43

ZD IZ P1B- Odrzechowa -podkarpackie

260.0

5419

4,04

3,49

Analizując średnie roczne wydajności tych dwóch grup krów (krajowe i z importu) oraz wydajności wybranych obór można stwierdzić, że „populacja krajowa" ma w dalszym ciągu duże możliwości wzrostu wydajności mlecznej w oparciu o realizację programu doskonalenia tej rasy i doskonalenie warun­ków środowiskowo-żywieniowych.
Natomiast bardzo dobrze się stało, że w ostatniej dekadzie importowano do kraju znaczącą liczbę jałówek cielnych tej rasy z różnych krajów europejskich, co ma i w dalszym ciągu będzie miało duży wpływ na korzystne zmiany zachodzące w tej rasie w zakresie: użytkowości mlecznej i zmiany sylwetki zwierzę­cia, a co najważniejsze na zmianę podejścia gospodarskiego" do bydła tej rasy. równocześnie nie zaniedbując doskonalenia populacji krajowej

Edgar Beneś - PZHBS Odrzechowa
Jan Trela - IZPIB Balice
Teresa Tromska - PFHBiPM Przed, w Rzeszowie

 

Galeria

Mini galerie z wystawy dostępne są na stronach Pożegnania Wkacji z Koniem Huculskim >>>>>