XII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej

XV Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego
Rudawka Rymanowska 23-25 sierpIEŃ 2019

Patronat:

Organizatorzy:

organizatorzy

organizatorzy

Współfinasowane z:

finansowane

Patronat medialny:

patronat medialny

 

Nagrody

Dyplomy

Na 15 Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej Komisja sędziowska w składzie:

hodowcy simentali
hodowcy

dokonała oceny 100 sztuk bydła rasy simentalskiej w następujących kategoriach:

 

 

Wykaz nagrodzonego bydŁa z tytuŁami czempionow
i wice-czempionow

(Osiągnięcie na wystawie, dane krowy, - właściciel )

jałowice urodzone w okresie od 25-06-2018 do 24-08-2018

 • Czempion - jałówka MIŁKA PL005347671128, nr kat. 3, hodowca GR Mirosław Duziak Dub

Miłka

 • Wiceczempion - jałówka ALBINE PL005325965942, nr kat. 8, hodowca Stadnina Koni Pępowo
 • Wiceczempion - jałówka LUIZA PL005321932375, nr kat. 11, GR Piotr Rabicki, Odrzechowa

 

jałowice urodzone w okresie od 25-02-2018 do 24-06-2018

 • Czempion - jałówka LASKA PL005326638227, nr kat. 30, hodowca Ewa Kozdraś, Smolnik

Laska

 • Wiceczempion - jałówka SELINA 3 PL005373863641, nr kat. 18, GR Zenon Więcław, Arcelin
 • Wiceczempion - jałówka MILKA PL005325964969, nr kat. 22, Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

 

jałowice urodzone w okresie od 25-11-2017 do 24-02-2018

 • Czempion - jałówka MIŁA PL005401158282, nr kat. 38, hodowca GR Stanisław Gierlicki, Mymoń

Miła

 • Wiceczempion - jałówka LENZI PL005329647660, nr kat. 41, hodowca GR Zenon Więcław, Arcelin
 • Wiceczempion - jałówka CZARA PL005414866907, nr kat. 43, GR Władysław Prorok, Trześniów

 

jałowice urodzone w okresie od 25-08-2017 do 24-11-2017

 • Czempion - jałówka OTELLO 8 PL005327388084, nr kat. 52, hodowca Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

Otello

 • Wiceczempion - jałówka RYBKA PL005413368037, nr kat.50, hodowca GR Stanisław Trałka , Brzeziny

 

jałowice urodzone w okresie od 25-06-2017 do 24-08-2017

 • Czempion - jałówka MEGI PL005325915213, nr kat. 60 , hodowca GR Witold Marzec , Pobiedno

Megi

 • Wiceczempion - jałówka FRANIA 13 PL005327387964, nr kat. 53, hodowca Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o, Gogolewo.
 • Wiceczempion - jałówka MARLENA PL005410870168 , nr kat. 57 , hodowca GR Tomasz Sagan, Wróblik Szlachecki

 

Krowy w I laktacji

 • Czempion - krowa AMBROSE 11 PL005333341318, nr kat. 86, hodowca Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

Ambrose

 • Wiceczempion - krowa LENZI PL005348571458, nr kat. 80, hodowca GR Zenon Więcław, Arcelin
 • Wiceczempion - krowa MORULA PL005396823417, nr kat. 85, hodowca ZD IZ-PIB Odrzechowa sp. z o.o.

 

Krowy w II laktacji

 • Czempion - krowa LILIA PL005270439437, nr kat 108, GR Jolanta Tylenda Bandrów Narodowy

Lilia

 • Wiceczempion - BIRKE 7 PL005401789141 nr kat. 101, hodowca Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo
 • Wiceczempion - krowa FORMA 5C/5 PL005318946156, nr kat. 106, hodowca ZD IZ-PIB Odrzechowa sp. z o.o.

 

Krowy w III do V laktacji

 • Czempion - krowa KORA PL005292197353 , nr kat. 111, GR Jan Wrona, Brzegi Dolne

Kora

 • Wiceczempion - krowa BRITA PL005252658825, nr kat. 123, hodowca GR Krystyna Żarów, Bandrów Narodowy
 • Wiceczempion - krowa CINDY PL005246114993, nr kat. 133, hodowca Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

Cindy

 

Krowy seniorki- laktacja VI i starsze

 • Czempion - krowa KAMA PL005275774182, nr kat. 143, hodowca GRH Bryś Daniel Korczyna

Kama

 • Wiceczempion - krowa BOGATKA PL005284256976, nr kat. 144, GR Krystyna Żarów, Bandrów Narodowy
 • Wiceczempion - krowa ALA PL005301020177, nr kat. 145, hodowca Marian buczek Bzianka

 

Krowy MAMKI z cieletami użytkowane w kierunku mięsnym

 • Czempion - krowa KAWA PL005276942511, ciele KAWA 1 PL005336705797 nr kat. 149, hodowca RSP Puławy, gosp. Jasionów

 

Wśród krów tytuł

Suprczempion XV Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego

dostała krowa

Kama

KAMA PL005275774182

nr katalogowy 143 własności: GR-H DANIEL BRYŚ z KORCZYNY

 

Wśród jałówek tytuł

Superczempion XV Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego

dostała jałowica

Megi

MEGI PL005325915213

nr katalogowy 60 własności: GR WITOLD MARZEC z POBIEDNIA

 

Ogółem oceniono 47 jałowic, 50 krów i 3 krowy mamki z cieliczkami użytkowane w kierunku mięsnym.

Poza regulaminem oceny regulaminem oceny zaprezentowana została stawka 13 cieliczek rasy simentalskiej prezentowana przez dzieci.

 

 

Do obejrzenia galerie ze zdjęciami >>>>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl