WYSTAWY BYDŁA SIMENTALSKIEGO w RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

Razem z imprezą organizowaną w Rudawce Rymanowskiej 'Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim od 2004 roku organizowane są wystawy bydła simentalskiego. Wystawy simentali popularyzują hodowlę krów tej rasy i obrazują aktualny stan tej hodowli na podkarpaciu.

Wystawa w Rudawce Rymanowskiej jest organizowana aby pomóc zrealizować niektóre zadania programów hodowlanych czy też programów zasobów genetycznych, aby mogli się spotkać ze sobą producenci, przetwórcy oraz konsumenci i aby hodowcy mogli podzielić się swymi osiągnięciami.

W latach 2004-2013 odbyły się:

 

Organizowane wystawy zwierząt hodowlanych są okazją do przedstawienia dorobku hodowlanego a zarazem produkcyjnego oraz efektów doskonalonych cech użytkowych. Wystawy są okazją do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w trakcie prowadzonych spotkań i dyskusji, w których biorą udział rolnicy, hodowcy i przedstawiciele związków hodowlanych, służby rolnej a także pracownicy naukowi instytutów i uczelni związanych z rolnictwem. Dyskusje dotyczą zarówno aktualnych problemów jak również perspektyw dalszego rozwoju produkcji zwierzęcej.

Udział hodowców - rolników w tych wystawach, prezentowanie najlepszych i najładniejszych zwierząt oraz zdobyte wyróżnienia i nagrody działają mobilizująco i dopingująco do osiągania coraz to lepszych wyników.

Patrząc na prezentowane na wystawach zwierzęta można mieć pewność, że tak użytkowane i odchowywane w dobrych warunkach środowiskowo-żywieniowych dostarczają nam mleko i mięso oraz jajka wysokiej jakości.

Wyniki wystaw od 201r >>>.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl