Odrzechowa, dnia 12.05.2023r.

ZaprOszENIE do skŁadania ofert

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /467 11 72 tel/fax 013 /467 15 15
E-mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl, strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

 

Rodzaj zamówienia:

Roboty remontowo-budowlane

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie pŁyty oraz Ścian magazynu pŁodÓw rolnych.

W załączeniu przedmiar robót na wykonanie powyższego zadania.


Odrzechowa, 12.05. 2023r.

Prezes Zarządu

dr Władysław Brejta

Dokumenty do pobrania:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl