Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

 

Infrastruktura

Zarówno prace odtworzeniowe jak i nowe inwestycje budowlane prowadzone sąw ramach projektu realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

W ramach projektu zaplanowano działania odtworzeniowe istniejących obiektów infrastruktury:

Budowa nowych:

 

Budowa krytej ujeżdżalni i remont obiektów hotelowych

Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą rob?t inwestycyjnych na utworzenie Polsko - Słowackiego Centrum Turystyki Konnej ruszyły prace remontowe w obiektach hotelowych oraz budowa krytej ujeżdżalni. Prace rozpoczęły się pod koniec stycznia 2014 roku. Pogoda sprzyja?a pracom inwestycyjnym. Zdjęcia zamieszczone w galerii pokazują stan zaawansowania prac.

Maj 2014r. Prace wciąż trwają. Ekipa budowlana realizuje w Odrzechowej 3 inwestycje. Do końca maja zostały zakoń czone prace fundamentowe oraz postawiona została konstrukcja krytej ujeżdżalni a także rozebrano budynek stajni. Prace mimo różnych warunków atmosferycznych realizowane sązgodnie z harmonogramem. Największe efekty widać przy remoncie bazy noclegowej, która wkrótce będzie oddana na potrzeby osób biorących udział w szkoleniach. Piękne pokoje noclegowe, łazienki i sale integracyjno – szkoleniowe zachęcają do wzięcia udziału w szkoleniach a także do skorzystania z oferty turystki konnej.

Zapraszamy do galerii

Obiekty hotelowe (stan przed remontem, w trakcie remontu)


stan na 30.01.2014 Obiekt hotelowy w trakcie remontu - wymiana pokrycia dachowego


stan na 18.02.2014 efekty i ci??k? prac? wida? go?ym okiem


stan na 18.02.2014 teraz steropian, kolor i rusztoania w koń cu znikn?


stan na 18.02.2014 tu b?d? pokoiki dla mi?o?nik?w jazdy konnej


stan na 18.02.2014 tu b?d? pokoiki dla mi?o?nik?w jazdy konnej


?wietlica -sala do szkole?


Hotelik, stan na 30.07.2014


Hotelik, stan na 30.07.2014

 

Budowa krytej ujeżdżalni


stan na 30.01.2014 Tu na razie jest ?ciernisko ...ale będzie kryta uje?dzalnia


stan na 30.01.2014 Granice stajni wytyczone


stan na 30.01.2014 mostek ju? jest, zabieram się za wytyczenie fundament?w


stan na 18.02.2014 pogoda nam sprzyja wi?c efekty wida?


stan na 18.02.2014 fundamenty pod kryt? uje?dzalni? ju? stoj?


stan na 18.02.2014 fundamenty pod krytą uje?dzalnię ju? stoj?


stan na 18.02.2014 fundamenty pod kryt? ujeżdzalnię ju? stoj?


Monta? konstrukcji scian i stropu hali ujeżdżeniowej


Monta? konstrukcji stropu hali ujeżdżeniowej


Monta? konstrukcji dachu hali ujeżdżeniowej


Monta? konstrukcji scian hali ujeżdżeniowej


Kryta ujeżdżalnia, Stan na 30.07.2014


wn?trze ujeżdżalni w Odrzechowej

 

Remont stajni


stara stajnia- stan przed remontem


stara stajnia - stan przed remontem


stara stajnia - stan przed remontem


rozbiórka dachu starej stajni


usuwanie eternitu


rozbiórka konstrukcji dachu


budynek bez dachu. Nie zosta?o z niego zbyt wiele


mury starej stajni. Stan na koniec maja 2014r


Budynek stajni przygotowany do monta?u wi??by dachowej


gotowa wi??ba dachowa czeka na pokrycie. Stan na 16.07.2014.


Stan na koniec września 2014


Stan na koniec września 2014


Stan na koniec września 2014


Stan remontu stajni na koniec września 2014

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl