WYSTAWA RAS RODZIMYCH - Rudawka Rymanowska 2023

regionalna Wystawa RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska
25-27 sierpnia 2023 r

Organizator:Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Głównym celem hodowli zachowawczej ras rodzimych jest utrzymanie zmienności genetycznej na odpowiednim poziomie czyli utrzymanie i zachowanie specyficznych cech danej rasy. Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz organizacje hodowlane m.in. dawna Centralna Stacja Hodowli Zwierząt we Warszawie, obecne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz inne związki hodowlane a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maja długą tradycję w działaniu na rzecz ochrony zasobów genetycznych, których większość umieszczono na liście światowych zasobów.

W Regionalnej Wystawie Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej w dniach 26-27.08.2023 r. udział wzięło 21 hodowców prezentując niżej wymienione gatunki i rasy zwierząt:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl