Wystawcy XXII PoŻegnaniA Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
25-27 sierpnia 2023 r

 

ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW

Odrzechowa, dnia 05.06.2023 r

Już po raz dwudziesty drugi w dniach 25-27 sierpnia bieżącego roku odbędzie się impreza
„Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

W ramach imprezy odbędą się:

Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego, Regionalny Czempionat Konia Huculskiego i Regionalna Wystawa Ras Rodzimych.

Organizatorami imprezy są:

Dotychczasowe edycje tej imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu licznych firm, organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Zapraszamy serdecznie do zaprezentowania swojej Firmy/Instytucji. Jeżeli zdecydują się Państwo na to prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesłanie na adres organizatora. Wdzięczni będziemy, jeżeli Państwa Firma/Instytucja zechciałaby zadeklarować kwotę wyższą niż wynika to ze stawek zawartych w zgłoszeniu. Firmy takie potraktowane będą jak sponsorzy wystawy.

Środki na imprezę gromadzone będą na podanym poniżej koncie bankowym:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004

wpłat prosimy dokonywać w terminie do 21 sierpnia 2023 r. .

Odpowiedź na powyższe pismo w formie Karty zgłoszenie udziału prosimy kierować do dnia 21 sierpnia 2023 r. na adres::

Komitet Organizacyjny Imprezy: „XXII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn tel. 13/4671172, fax. 13/4671515
e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Imprezy dr inż. Władysław Brejta

 

 

UWAGA!!! WaŻna iNformacja dla wystawców:

W związku z zapytaniem o możliwość powieszenia banerów na ringu oceny bydła podczas XVIII Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej informujemy, że powierzchnia ringu zastrzeżona jest tylko i wyłącznie dla organizatorów KWBS!

 

WaŻne informacje organizacyjne dla wystawcÓw,
biorĄcych udziaŁ w imprezie „XXI PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 25-27.08.2023 r.

1. Zgłoszenia udziału w imprezie dokonać można tylko i wyłącznie na Kartach zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2023 r.

2. Opłaty za stoisko należy dokonać w terminie do 21 sierpnia 2023 r. na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wystawcy o ile wcześniej zostanie zgłoszona większa ilość wystawców z tej samej branży (nie więcej niż 3 stoiska tego samego rodzaju, decyduje kolejność zgłoszeń). Powyższy zapis nie dotyczy wystawców z branży rolniczej

4. Obowiązuje zasada: 1 WYSTAWCA – 1 STOISKO!

5. Samochody dostawcze, ciężarowe i lawety powinny być zaparkowane na wyznaczonym parkingu poza miejscem wystawy.

6. Każdy wystawca ma wyznaczone miejsce wystawowe, zgodnie z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia udziału. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wystawowego.

7. Wyznaczone przez organizatora miejsce wystawowe można zajmować w piątek 25.08.2023 r. w godz. od 12:00 do 18:00 i w sobotę 26.08.2023 r. w godz. od 7:00 do 9:00.

8. Wjazd na teren wystawy możliwy będzie po okazaniu KARTY WJAZDU, którą każdy wystawca otrzyma po dokonaniu zgłoszenia udziału w wystawie. Karta zostanie przesłana wystawcy pocztą e.mailową lub tradycyjną.

 

Do pobrania:

Karty zgłoszenia dla wystawców: