V Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego
Rudawka Rymanowska 29-30 sierpnia 2009

Organizatorzy:

 

Wyniki z oceny bydła simentalskiego

Komisja sędziowska w składzie:

dokonała oceny prezentowanego bydła w następujących kategoriach:

Do oceny przedstawiono łącznie 60 sztuk, w tym:

- krowy 40 szt.
- jałowice 20 szt.

Przyznane zostały tytuły czempionów w ilości 6 sztuk oraz wiceczempionów w ilości 5 sztuk.

Ponadto wszystkie prezentowane zwierzęta uzyskały pierwszą nagrodę.

SzczegÓŁowe wyniki

Nazwa i numer zwierzęcia Tytuł Wystawca nr kat /fot

Jałowice 12-18 m-cy

FETA I PL005163597176

Czempion

Józef Międlarz, Hostynne

8

RAMONA PL005174898439

Wiceczempion

Ryszard Wojtuch, Stary Lubliniec

17

Jałowice cielne

RENIA PL005171959669

Czempion

Stanisław Czapla, Nagórzany

LAWINA PL005166575638

Wiceczempion

Antoni Bryś, Korczyna

21

Krowy pierwiastki

SAMA PL005141762572

Czempion

Agromarina Sp zoo Kulczyn

MAJA II PL005144768687

Wiceczempion

Józef Węgrzyniak, Pakoszówka

55

Krowy w II laktacji

BUŁKA PL005134299511

Czempion

Jerzy Majka, Nadolany

BORUTA PL005095440311

Wiceczempion

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Krowy w III do V laktacji

BRYDZIA PL005096191984

Czempion

Krystyna Żarów, Bandrów

KAMA PL005112005141

Wiceczempion

Małgorzata Rokita, Jaćmierz

Krowy w VI i starszej laktacji

BIANKA VI PL005001339715

Czempion

Królikowski Eugeniusz Bednarka 8

 

Spośród wszystkich czempionów dokonano wyboru superczempiona wystawy, ten zaszczytny tytuł zdobyła krowa BRYDZIA z hodowli Pani Krystyna Żarów z Bandrowa.

SUPERCZEMPION
V Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego Rudawka 2009

krowa BRYDZIA PL005096191984
wŁaŚciciel i hodowca: Krystyna Żarów z Bandrowa (NR KAT 101)

 

Podczas wystawy zostało zaprezentowane bydło simentalskie z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Po raz kolejny na tegorocznej wystawie dzieci zaprezentowały 12 sztuk cieliczek simentalskich, prezentacja odbyła się poza regulaminem oceny.

W wystawie uczestniczyło 46 hodowców bydła simentalskiego, w tym 5 hodowców którzy po raz pierwszy brali udział w tej imprezie hodowlanej.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl